800 888 245

DÍK NÁHRADNÍM RODINÁM. Připojte se ke kampani!

V Česku trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo původní rodinu. Ačkoliv přibývá i celkový počet náhradních rodičů a rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu přispívá k deinstitucionalizaci péče o nejmenší děti, přesto i nadále zůstává nemalý počet nezletilých dětí v nějakém typu ústavní výchovy. Aby se tento počet snižoval, tak je potřeba posílit prevenci a k tomu také mít kvalitní náhradní rodiče, kteří dají domov a lásku dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině.

Proto jsme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravili kampaň Dík náhradním rodinám, která vyvrcholí 31. května Bábovkovým dnem.

Hlavním cílem kampaně je poděkování náhradním rodičům a všem, kteří jim pomáhají.

Pojďte poděkovat náhradním rodinám spolu s námi a připojte se ke kampani.

A proč zrovna bábovkou?

Hledali jsme něco, co by poděkování propojovalo každý rok, mělo nějakou linku a vybavilo se nám, že rodina je také hodně o pečení, vaření, nad jídlem stráví docela dost času – a bábovka nás provází celý život. Proto vyzýváme lidi, aby poděkovali bábovkou; upečenou, namalovanou, uplácanou z písku, jakoukoliv, a hlavně následně vyfotografovanou a sdílenou na sociálních sítích. Doufáme, že se tak k pěstounům dostane poděkování a uznání z nejrůznějších míst.

Připojte se, prosím, a pomozte nám široké veřejnosti říct:

  • Že náhradní rodiče a lidé, kteří jim pomáhají, si zaslouží od okolí ocenění.
  • Že děti v České republice potřebují nové pěstouny.
  • Že stát se pěstounem chce široké srdce a také odvahu.
  • Že existují odborné služby, které jsou náhradním rodičům oporou.

JAK SE ZAPOJIT?

Právnické osoby v týdnu od 27. 5. – 31. 5. 2024:

  • Pořádejte kampaňové akce na podporu pěstounské péče, např. besedy s pěstouny, výstavy, neformální setkání, rozhovory do novin, které jste si naplánovali nebo plánujete apod.
  • Jako dík náhradním rodinám naservírujte bábovku s tématem NRP na jednání samospráv.

Fyzické osoby:

  • Vyfoťte svou bábovku nebo ji natočte a dne 31. 5. sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #diknahradnimrodinam a #babovkovyden.