800 888 245

Mgr. Johana Mertová

Mgr. Johana Mertová – je sociální pracovnice, lektorka, metodička v oblasti sociálně-právní ochraně dětí. Má zkušenosti z práce v neziskovém i státním sektoru, je odborným metodikem v projektech EU realizovaných MPSV, je lektorkou přípravných kurzů pro pěstouny. Spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Náhradní rodinné péči a problematice transformace ústavní péče se profesně věnuje od roku 2000.