800 888 245

O pěstounské péči na přechodnou dobu z první ruky

V článku Lenky Švábové najdete zpověď tzv. profesionální pěstounky Marcely Tobiášové a jsou zde zveřejněny také základní informace o pěstounské péči na přechodnou dobu včetně užitečných odkazů.

Více o Marcele a její práci se dozvíte na jejím blogu marcelatobiasova.blog.idnes.cz