800 888 245

Podpořte nás

Podpořit rozvoj pěstounské péče v České republice můžete několika způsoby.

Finanční dar

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu můžeme pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba.

Finanční příspěvek lze zaslat na dárcovské konto Hledáme rodiče, o. p. s., číslo 0002124461/5800.

Veřejná sbírka

Nyní nás můžete podpořit i v rámci veřejné sbírky. Hledáme rodiče, o. p. s., zřídila sbírku, č. ú. 2308877/5800, za účelem podpory rozvoje a výzkumu v oblasti sociálně právní ochrany dětí, zejména na vzdělávání rodin s dětmi (původních i pěstounských) i odborníků v rámci systému péče o ohrožené děti, a dále na organizaci aktivit spojených s podporou a péčí o ohrožené děti a rodiny, včetně osvětových kampaní.

Sbírka (číslo S-MHMP 346691/2019) je otevřena od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou.