800 888 245

Knihovna

Virtuální knihovna NRP

Chcete se dozvědět o pěstounství víc? Navštivte Virtuální knihovnu náhradní rodinné péče na stránce www.knihovnanrp.cz.

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče (NRP) slouží jako úložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti NRP. Najdete tu informace týkajících se všech střípků mozaiky náhradní rodinné péče: dětí v náhradní péči a jejich potřeb a obtíží, náhradních rodin, odborníků, kteří v této oblasti pracují, i celého systému NRP u nás i v zahraničí.

Naše virtuální knihovna usnadní přístup ke zdrojům pro studium, další vzdělávání, získávání a předávání informací i k přenosu dobré praxe.