800 888 245

Jak se stát pěstounem?

Cesta pěstouna

Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče podáte na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště.

Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.

Poté, co projdete procesem prověření a proškolení, budete zařazeni do evidence krajského úřadu. Tento úřad vede zároveň i evidenci dětí, pro které se náhradní rodina hledá.

Na tomto úřadě se vybírají pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče.

Pokud budete ideálním kandidátem právě vy, krajský úřad vás kontaktuje, a v případě vašeho zájmu se budete moci s dítětem seznámit. Ve vhodnou chvíli ho pak budete moci přivést do své rodiny.