800 888 245

Realizované projekty Kruhu rodiny, o.p.s.

Realizované projekty Kruhu rodiny, o.p.s.

Řada našich projektů byla realizována pod záštitou obecně prospěšné společnosti Kruh rodiny. Ta vznikla v roce 2013 a jejím zakladatelem byl Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T). V červenci 2018 došlo ke změně názvu společnosti na Hledáme rodiče, o.p.s.

Cílem Kruhu rodiny, o.p.s. byla organizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a také šíření osvěty o náhradní rodinné péči. Bližší informace o jednotlivých projektech Kruhu rodiny, o.p.s. naleznete níže.