Nábor pěstounů jako lepší sociální služba - Hledáme rodiče
800 888 245

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Na podzim 2021 jsme úspěšně dokončili projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba. V projektu jsme rozpracovali 4 inovace, které jsme otestovali a odpilotovali v Pardubickém kraji. Pardubický kraj nyní přebírá štafetu nad těmito inovacemi a my zajistíme udržitelnost a šíření výstupů napříč kraji ČR. Cílem projektu bylo zlepšit proces náboru pěstounů, aby počet dlouhodobých pěstounů neklesal/nestagnoval a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách místo institucionálních zařízení.   Výstupy projektu:
  • Materiál Cesta pěstounainfografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do pěstounské péče.
  • Materiál Cesta osvojitele - infografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do adopce.
  • Pěstoun na drátě: Na základě poptávky zájemců jsme ve spolupráci s krajem a partnerskými organizacemi Amalthea a Děti patří domů připravili možnost popovídat si s konkrétním pěstounem o každodenních situacích, které život v pěstounské rodině přináší.
  • Publikace Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?praktický průvodce pro krajské pracovníky i pro organizace v NRP, které se osvětě věnují. Přináší praktické tipy a příklady dobré praxe v ČR.
  • Manuál Návod na individuální nábor v 7 krocích návod reaguje na potřebu v některých situacích hledat rodinu pro konkrétní dítě, pro které se nedaří najít náhradní rodinu standardním způsobem. Vznikl spoluprací odborníků, krajských pracovníků i MPSV a přináší funkční řešení, které splňuje všechny potřebné a zákonné náležitosti.
  • Materiál Zvažujeme stát se náhradními rodiči – infografika představující odpovědi 12 rodičů, se kterými byly vedeny hloubkové rozhovory v rámci projektu.