Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči - Hledáme rodiče
800 888 245

Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

Projekt byl realizován za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež v letech 2015 – 2016. Klíčovou aktivitou byla realizace informační a osvětové kampaně zaměřené na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči. Kampaň kromě dětí v náhradní péči oslovovala pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost. Jako hlavní informační a komunikační nástroj byly vytvořeny webové stránkywww.naseprava.cz s informacemi o dětských právech a především o tom, jak s dětmi o jejich právech hovořit. Kromě webu je k dispozici také fan page na facebooku a on-line poradna.

 

Více informací o projektu naleznete zde: www.naseprava.cz

Registrační číslo projektu: MGS/B4/2014.