Společně o pěstounské péči - Hledáme rodiče
800 888 245

Společně o pěstounské péči

Pro zájemce o náhradní rodičovství  byla realizována řada aktivit po celé České republice. Společně s našimi partnerskými organizacemi jsme se zúčastnili čtrnácti prorodinných akcí ve všech krajích ČR. Zvýšili jsme tak povědomí o různých formách náhradní rodinné péče, přispěli jsme i k zvýšení prestiže pěstounů a v neposlední řadě jsme se snažili podnítit zájem o náhradní rodičovství.