800 888 245

Diagnostický ústav (DÚ)

Školské zařízení pro děti ve věku od tří do osmnácti let určené pro krátkodobý diagnostický pobyt, který má trvat maximálně osm týdnů. Přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. U dětí s uloženou ochrannou výchovou rozhoduje o výběru zařízení (zpravidla výchovný ústav), kdy bude dítě po ukončení diagnostiky umístěno. V České republice je 14 DÚ s celkovou kapacitou 550 lůžek.