800 888 245

Hostitelská péče

Jako hostitelská péče jsou označovány dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s osobami, které nejsou příbuznými dítěte. Nejde však o institut náhradní rodinné péče. Ředitel ústavního zařízení může se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany povolit dítěti dočasný (obvykle víkendový, případně prázdninový) pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných osob než u rodičů a příbuzných.