800 888 245

Náhradní rodinná péče (NRP)

Je poskytována dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Typ náhradní rodinné péče je volen podle právní situace dítěte – může jít o osvojení (adopci), osobní péči poručníka, „péči jiné osoby“ nebo péči pěstounskou.