800 888 245

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je projevem společenského uznání osoby pečující o cizí dítě. Odměna pěstouna je z pohledu daňových a pojistných systémů považována za plat, odvádí se z ní tedy zdravotní, sociální a důchodové pojištění a daň z příjmů. Bližší informace o této dávce pěstounské péče naleznete v příručce „Já pěstoun“.