800 888 245

Opatrovník – Opatrovnictví

Jde o typ zákonného zastoupené. V případě, že se zájmy dítěte ocitnou v kolizi se zájmy jiných osob (zpravidla rodičů), musí soud jmenovat nezletilému dítěti opatrovníka. Opatrovníkem může být jmenována jiná příbuzná osoba nebo blízká osoba, která s opatrovnictvím souhlasí. Často bývá opatrovníkem jmenován orgán sociálně-právní ochrany. Na rozdíl od poručníka bývá opatrovník stanoven k ochraně zájmů dítěte v jednotlivých konkrétních případech, například při rozvodu rodičů či jiných soudních řízeních.