800 888 245

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Jde o orgán veřejné správy, který je odpovědný za ochranu dětí. Jako „OSPOD“ bývá zpravidla označován především obecní úřad obce s rozšířenou působností, orgány sociálně-právní ochrany jsou však všechny obecní úřady, krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a také Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dítěte. Orgány sociálně-právní ochrany vyhledávají ohrožené děti, přijímají preventivní opatření na ochranu dětí, poskytují poradenství rodinám a vykonávají řadu činnosti v oblasti náhradní rodinné péče. Dohlížejí také nad výkonem ústavní výchovy.