800 888 245

Osvojení (adopce)

Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem (osvojencem) takový poměr, jaký je mezi rodiči a biologickými dětmi. Při osvojení zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojitelé mají stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte.. Osvojení je vyhrazeno pro případy, kdy dítě nemůže od svých rodičů ani do budoucna očekávat žádnou péči a zájem. V České republice dochází ročně k více než 500 osvojením.