800 888 245

Osvojitel (adoptivní rodič)

Osvojitelem se může v České republice stát zletilá a svéprávná osoba, která svými osobními vlastnostmi a způsobem života zaručuje, že bude pro osvojené dítě dobrým rodiče. Osvojiteli se mohou stá manželé nebo jeden z manželů, výjimečně i jiná osoba. Před rozhodnutím o osvojení musí budoucí osvojitel míst svěřeno dítě do tzv. péče před osvojením.