800 888 245

Pověřená osoba

Osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany (pověřená osoba) je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje sociálně-právní ochranu na základě pověření od krajského úřadu nebo Magistrátu hl. města Prahy. Pověření se může vztahovat například na poskytování poradenství a dalších služeb dětem, rodičům či pěstounům, uzavírání a naplňování dohod o výkonu pěstounské péče, provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc atd.