800 888 245

Přímá (nezprostředkovaná) adopce/pěstounská péče

Zákon umožňuje za určitých podmínek svěřit do osvojení dítě bez procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí také v § 20 odst. 3 vymezuje situace, kdy se zprostředkování neprovádí. Je to v případě, že rodiče dítěte dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům, anebo podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Podobně zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, kdy návrh na svěření dítěte do pěstounské péče podala fyzická osoba k dítěti příbuzná anebo blízká dítěti nebo jeho rodině. Zprostředkování přímé adopce fyzickou či právnickou osobou je správním deliktem, nebo i trestným činem, pakliže za zprostředkování byla přijata úplata v peněžní nebo jiné formě, stejně jako předání/přijetí dítěte k adopci za úplatu.