800 888 245

Respitní péče (Odlehčovací služba)

Cílem respitní péče je umožnit rodinám, které se starají o dítě v náhradní rodinné péči, oddychnout si a nabrat nové síly tím, že bude zajištěna odborná a spolehlivá péče o dítě. Realizuje se např. formou různých pobytů pro děti, dětských táborů atd. Odlehčovací služba může spočívat také např. v doprovodu dítěte na zájmový kroužek, doučování nebo pobyt s dítětem na hřišti.