800 888 245

Sanace rodiny

Způsob sociální práce s rodinou, která dostatečně nebo vůbec neplní svou výchovnou a/nebo vyživovací funkci vůči dětem, s cílem úpravy podmínek v rodině do té míry, aby nedošlo k umístění dítěte do náhradní výchovné péče, případně aby se odebrané dítě mohlo vrátit zpátky domů.