800 888 245

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Má-li fyzická osoba zájem přijmout dítě do některé z forem náhradní rodinné péče, probíhá proces zprostředkování. Zprostředkování v rámci ČR zajišťují krajské úřady.. Osvojení ve vztahu k cizině zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Proces zprostředkování spočívá ve vyhledávání dětí, které mohou být osvojeny nebo svěřeny do pěstounské péče, ve vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli, v jejich prověření a odborné přípravě, ve výběru určité osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení dítěte s touto osobou.