800 888 245

8000důvodů

Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče, o.p.s., spouští novou iniciativu 8000důvodů. 8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně.

Po kampaních Odsouzeni a Hledáme rodiče je to náš přirozeně další krok směrem k systémovým změnám v oblasti péče o ohrožené děti.

Děti do ústavů nepatří. Aby jich co nejvíce vyrůstalo v bezpečném prostředí rodiny, nabízíme pomoc krajům se systémovými změnami. Hledáme kroky k úspěšné transformaci ústavní péče, finančně podporujeme systémové změny a aktivně spolupracujeme s ostatními subjekty.

Naše cíle jsou:

  • Podporovat původní rodiny, aby děti zůstaly s rodiči.
  • Přestat umísťovat děti do 7 let věku do ústavů a spíše je umisťovat do náhradních rodin.
  • Minimalizovat pobyt v ústavní péči na dobu nezbytně nutnou.
  • Sjednotit instituce, které se zabývají péčí o ohrožené děti, aby změny probíhaly rychleji.

Pomozte nám přerušit bludný kruh ústavní péče. Sledujte nás:

www.8000duvodu.cz

www.facebook.com/8000duvodu/

www.instagram.com/8000duvodu/