800 888 245

Český rozhlas připravuje projekt pro děti z pěstounských rodin pod názvem „Splňte přání s Českým rozhlasem“

Projekt naváže na velmi úspěšný a dlouholetý projekt „Darujte hračku s Českým rozhlasem“.
Cílem projektu je především vyjádření poděkování pěstounským rodinám a také zvýšení povědomí široké veřejnosti o pěstounské péči.

Do projektu se může zapojit pěstounská rodina i každé dítě v pěstounské péči. Mají možnost vyjádřit svoje přání a připsat, proč si přejí právě tu konkrétní věc. Český rozhlas pak seznam přání zveřejní na svých webových stránkách tak, aby individuální dárci měli možnost vybrat si konkrétní dítě nebo rodinu, jejichž přání chtějí splnit. Děti si tak mohou přát např. sportovní potřeby, hudební nástroje nebo jiné předměty pro rozvoj jejich talentu. Je možné si přát i poukázky na konkrétní akce, tj. např. vstupenky na kulturní, sportovní nebo společenské události, poukazy na jazykové kurzy apod.

Do projektu je možné zapojit i rodiny poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu, u kterých není zřejmé, o jaké dítě budou v době Vánoc pečovat. Vyplňují pak jen přání za rodinu, např. v případě rodin pečujících o malé děti monitory dechu nebo poukázky na fotoknihy pro děti.

Vyplněné přihlášky je potřeba zaslat nejpozději do 14. října 2016 na email: jakub.hritz@rozhlas.cznebo poštou na adresu:
Český rozhlas
Ing. Jakub Hritz
Komunikace a vnější vztahy
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
V případě nejasností a doplňujících otázek se prosím obracejte na e-mail: jakub.hritz@rozhlas.cz

Český rozhlas – přihlašovací formulář

Charakter akce neumožňuje plně garantovat, že budou splněna všechna přání.