800 888 245

Content | Podporují nás

Patronka

Jitka Schneiderová
Česká herečka kampaň Hledáme rodiče podporuje již čtvrtým rokem. „Jsem ráda, že můžu pomoci něčemu tak prospěšnému, jako je pěstounství dětí, které by jinak musely žít v ústavech a domovech. Stále je u nás pěstounů nedostatek a patříme k zemím s největším počtem dětí umístěných v ústavní péči. Proto se snažím myšlenku pěstounství propagovat i ve svém okolí. Věřím, že mezi námi žije spousta lidí, kteří by se mohli stát skvělými pěstouny, jenom nemají dostatek informací.“

Odborníci

PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Radek Ptáček, prof. PhDr. et PhDr, Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí a především zahraniční odborné literatuře. Je odborným ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu. Též překladatelem odborné literatury z angličtiny. Je řešitelem nebo spoluřešitelem řady vědeckých grantů i projektů v sociální oblasti. Je členem redakčních rad několika významných zahraničních časopisů.