800 888 245

Díky tanci přes 2 miliony korun

Osobnosti z herecké, sportovní a hudební branže vystoupili společně s profesionálními tanečníky v taneční show Díky tanci. Prodejem vstupného a osobními dary návštěvníků se podařilo vybrat na podporu kampaně Hledáme rodiče částku 2 148 000 Kč.

Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, v níž jsou děti do věku tří let stále umisťovány do ústavní péče. V současnosti v ní u nás žije více než 8,5 tisíce dětí. To se již pátým rokem snaží změnit kampaň Hledáme rodiče. Ambasador kampaně, herečka Jitka Schneiderová, se proto rozhodla na danou problematiku upozornit prostřednictvím benefiční akce Díky tanci, jejíž výtěžek bude investován do dalších aktivit spojených s podporou pěstounských rodin. „Patronkou kampaně Hledáme rodiče jsem již několik let a věřím, že jakékoli finanční prostředky věnované na podporu pěstounských rodin jsou dobře investovanými penězi. Pro plnohodnotný vývoj dítěte je rodinné prostředí nenahraditelné. Díky tanci jsem pocítila, co mě dělá šťastnou a chtěla jsem toto štěstí v rámci akce Díky tanci předat dál,“ říká Jitka Schneiderová.

Kam poputují získané finanční prostředky?
Získané finanční prostředky podpoří celkem 155 pěstounských rodin a pomohou zlepšit život 228 dětem v České republice. A to nejen materiální cestou, ale také cestou podpory v rámci terapií u dětských psychologů. „Děti, které přicházejí do pěstounských rodin, si přináší mnohá traumata ze svého raného dětství. Z tohoto důvodu je důležité, aby měly v případě potřeby možnost docházet na terapie k odborníkovi. Část prostředků tak například zaplatí 67 podobných terapií,“ říká k otázce rozdělení získané částky Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T iniciátora kampaně Hledáme rodiče. Ze zbylých peněz bude dále například pořízeno vybavení 27 dětských pokojů, 15 vybraným rodinám se dostane příspěvku na bydlení, 4 rodinám, které mají ve své péči děti se zdravotním znevýhodněním, finance pomohou s bezbariérovými úpravami v jejich bytě a dalším rodinám mimo jiné taky s pořízením kompenzačních pomůcek jako jsou brýle, sluchadla apod. „Lidé často zapomínají, jak drahý provoz rodiny je a prostředky investované státem na podporu pěstounských rodin ani zdaleka nestačí na jeho pokrytí. Například jen úhrada obyčejných rovnátek bývá pro mnoho rodin vysokou položkou. Ze získaných peněz můžeme pořídit rovnátka pro více než sto dětí a úspora v této oblasti je pro pěstounské rodiny velmi vítaná. Chceme pomoci vykouzlit dětem na tváři úsměv a jsme velmi vděčni za to, kolik lidí naší snahu podpořilo,“ doplňuje Marie Oktábcová.

Dlouhodobých pěstounů není stále dost
V České republice je stále nedostatek dlouhodobých pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni poskytnout kvalitní péči ohroženým dětem. Výzkumy přitom potvrzují, že každé dítě odmalička potřebuje stabilní blízkou osobu, která umí reagovat láskyplně, adekvátně a spolehlivě na jeho potřeby. „Zastánci ústavů se domnívají, že zdravotní péče je pro nejmenší tak zásadní, že je pro děti lepší pobývat v dětských domovech pro děti do tří let, protože rodiče ani pěstouni by dětem tak dobrou péči nezajistili. Ale děti potřebují hlavně mámu a tátu. Proto je důležité, že se prostřednictvím akce Díky tanci o dané problematice dozví ještě více lidí, což ve svém důsledku může vést ke změně systému směrem, který je zcela zásadní. Je potřeba podporovat vlastní rodinu dětí, a pokud ze závažných důvodů dítě nemůže být u svých rodičů, tak rodinu pěstounskou. Ústavy jsou přežitek, kterého bychom se v současnosti měli zbavit,“ uzavírá Marie Oktábcová.

Tisková zpráva