800 888 245

Hledali jsme náhradní rodiče v Ostravě

Hledáme rodiče, o.p.s. nechyběla ani v tomto roce na Festivalu v ulicích v Ostravě. V šíření povědomí o pěstounské péči a ve vyhledávání případných zájemců o pěstounství nám pomáhala nezisková organizace Spolu pro rodinu, z.s.

Na děti čekal skákací hrad, malování na obličej a kreativní dílničky, dospělým zájemcům o pěstounskou péči se věnovaly sociální pracovnice nebo přímo zkušení pěstouni.
Děkujeme velmi organizátorům festivalu za možnost se zúčastnit a ostravské neziskové organizaci Spolu pro rodinu, z.s. za pomoc.