800 888 245

Hledali jsme rodiče na Festivalu v ulicích v Ostravě

Děkujeme, že jsme už po páté mohli být hosty Festivalu v ulicích v Ostravě. Naše kampaň Hledáme rodiče spojila síly s kampaní Moravskoslezského kraje na podporu náhradní rodinné péče DEJME DĚTEM RODINU a ostravskou neziskovou organizací Spolu pro rodinu, z.s.

Ve stánku HLEDÁME RODIČE, který připravila Nadace J&T s ostravskou neziskovou organizací Spolu pro rodinu, z.s. (dříve Sdružení sociálních asistentů),  jsme hledali náhradní rodiče pro děti, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Pro celou rodinu byl připraven zábavný program.

Děti si zadováděli ve skákacím hradu, proměňovali své tváře při malování na obličej a šikulové si mohli v kreativní dílničce pod vedením zkušených instruktorů vyrobit vlastní ozdobu. Dospělým se věnovali sociální pracovníci nebo přímo zkušení pěstouni a odpovídali jim na vše, co je ohledně pěstounské nebo hostitelské péče zajímalo.

Věříme, že dětem je lépe v rodině, a proto pomáháme hledat náhradní rodiče – pěstouny, kteří darují svou péči, domov a lásku dětem, jež nemají to štěstí vyrůstat ve své vlastní rodině. Snažíme se šířit povědomí o pěstounství a také zvyšovat prestiž náhradních rodičů, kteří si zaslouží obdiv a úctu veřejnosti.

V Moravskoslezském kraji jsme spojili síly s krajskou kampaní na podporu náhradní rodinné péče DEJME DĚTEM RODINU, která podporuje pěstounskou péči přímo v regionu. Bližší informace naleznete na www.dejmedetemrodinu.msk.cz