800 888 245

Hledáme rodiče v Olomouci na mezinárodních parkurových závodech

O víkendu jsme se s kampaní HLEDÁME RODIČE už potřetí zúčastnili mezinárodních parkurových závodů J&T Banka CSI3*W. Společně s pracovnicemi z Maltézské pomoci, o.p.s jsme zvali rodiny s dětmi k nám do stánku na vynikající kávu De Longhi. Pro děti jsme měli připravené kreativní dětské časopisy, omalovánky, pro ty nejmenší barevné balónky. Případným zájemcům o pěstounskou péči se věnovaly odbornice z řad sociálních pracovnic, se kterými mohl každý probrat nerušeně vše, co je o pěstounské péči zajímá, zatímco děti si  hrály v poblízkém dětském koutku. Rozdali jsme také spoustu informačních materiálů.

Věříme, že i tentokrát se nám podařilo veřejnost o pěstounské péči informovat, zvýšit prestiž pěstounů a třeba jsme i v řadách návštěvníků parkurových závodů našli nejednoho budoucího pěstouna.

Děkujeme všem našim partnerům a především J&T Bance, že jsme se mohli zúčastnit.