800 888 245

Individuální nábor – nastavení práce s odmítnutým zájemcem

Od června 2023 navazujeme s dalším projektem v oblasti sociálních inovací, který byl schválen MPSV ČR a bude financovaný z Operačního programu Zaměstnanost +.

Projekt pracuje s nástrojem individuálního náboru (IN), který se používá při vyhledávání náhradních rodičů pro dané dítě. Konkrétně pracuje s tou částí, kdy dochází k odmítnutí zájemce o dítě z důvodu, že není pěstounem. Budeme se zabývat tím, jak nastavit péči o tuto osobu –  podchytit zájem a dále vyjasnit role aktérů podílejících se na realizaci individuálního náboru. Budeme pilotovat v Pardubickém, Královehradeckém a Zlínském kraji a výsledkem bude metodika a zmapování procesu práce s odmítnutým zájemcem v IN.

Na projektu se bude podílet tým zkušených odborníků a zaměstnanců z oblasti náhradní rodinné péče z dotčených krajských úřadů. Věříme, že tímto záměrem opět přispějeme k efektivnímu náboru zájemců o pěstounskou péči.

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001646