800 888 245

Iniciativa Dobrý start „z rodiny doletí nejdál“

Představujeme vám iniciativu, sdružující odbornou i laickou veřejnost, která má společný cíl: Pomoci malým dětem z ústavů do rodin. Tento projekt jako spoluzakladatelé a členové Asociace Dítě a Rodina plně podporujeme.

Za kampaní stojí Linda Kallistová Jablonská a Irena Hejdová (autorky filmu V nejlepším zájmu dítěte), Klára Laurenčíková Šimáčková (předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte) a doprovázející organizace Dobrá rodina, o. p. s. Jejím cílem je zvednout zájem veřejnosti a dát nejen politikům otevřeně najevo, že především malé děti do ústavů nepatří. Je důležité, aby ještě v tomto období byl připraven a přijat zákon, který umožní postupně úplně zakázat umisťování malých dětí do kojeneckých ústavů (dnes se jmenují dětská centra) a dalších zařízení. Zákon má v červnu 2017 předložit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Tiskovou zprávu iniciativy naleznete zde.