800 888 245

Kontakt dětí v náhradní péči s jejich původními rodinami

Toto téma je dnes velmi aktuální; nedávno ho opět rozvířilo Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv.Odborníci se vesměs shodují na tom, že tento kontakt je důležitý, ale musí být opravdu dobře ošetřený a naplánovaný, aby jeho výsledkem nebyla další traumatizace dítěte.Přikládáme vyjádření od naší partnerské organizace Sdružení pěstounských rodin z.s.