800 888 245

Moravskoslezský kraj spustil další fázi kampaně Dejme dětem rodinu na podporu pěstounské péče

K prezentaci kampaně slouží i naše nově upravené spoty „Jsou situace, které zažijete jen v rodině“. Těší nás naše vzájemná spolupráce!

Cílem kampaně Dejme dětem rodinu je získání náhradní rodinné péče pro co nejvíce dětí, žijících v dětských centrech a dětských domovech. Moravskoslezský kraj patří díky zájmu úřadů i aktivitě lidí a neziskových organizací k nejúspěšnějším v republice v počtu dětí, kterým se dostane náhradní rodinné péče.

Kampaň Dejme dětem rodinu pokračuje mimo jiné formou seminářů, konferencí, besedami ve školách, prezentacemi na veletrzích sociálních služeb, nebo kooperacemi s dalšími organizacemi, které mají zájem podporovat rozvoj náhradní rodinné péče. Zájemci naleznou podrobnosti o projektu na stránkách www.dejmedetemrodinu.cz.