800 888 245

Na co mají děti v pěstounské péči právo?

Webové stránky www.naseprava.cz slouží dětem, jejich biologickým rodičům, pěstounům i pracovníkům doprovázejících organizací jako zdroj praktických informací týkající se práv dětí, se zvláštním přihlédnutím k problematice náhradní rodinné péče. Jsou to zejména právo na kontakt s biologickou rodinou, právo na svou identitu, právo vyjádřit svůj názor v rozhodovacích procesech, právo na soukromí, právo na rovné příležitosti atd.

Timeline

Informace jsou prezentovány formou otázek a odpovědí, k dispozici je také on-line poradna. Na závěr si může každý své získané vědomosti ihned otestovat, děti z pěstounských rodin mohou soutěžit o hodnotné ceny.

ehp-fondy_logo

Projekt „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ (reg. číslo: MGS/B4/2014) je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP)v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.