800 888 245

Naše iniciativa 8000důvodů přináší dvě nové zprávy o ohrožených dětech v ČR za rok 2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023: prevence ohrožení dítěte stále Achillovou patou

V této zprávě naleznete zpracovanou statistickou analýzu dat resortu školství a práce a sociálních věcí v oblasti péče o děti se zaměřením na cílovou skupinu děti ohrožené zanedbáváním a špatným zacházením. Zpráva vznikla ve spolupráci s MŠMT v rámci naší iniciativy 8000důvodů.

A jaká jsou hlavní zjištění, která zpráva přináší?

 • V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.
 • Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.
 • Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.
 • Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.

Více si o tom, jaká je souvislost mezi sociálními problémy a odebíráním dětí, jak jsou na tom kraje, co v České republice chybí a jaké kroky by mohly situaci změnit, se dozvíte ve zprávě (ke stažení ZDE).

  Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2023

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou Zprávu o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2023. Tato zpráva vznikla ve spolupráci s naší iniciativou 8000důvodů.

  Nová zpráva poskytuje podstatné informace o bývalých kojeneckých ústavech.

  • Nová zjištění potvrzují setrvalý pokles dětí umisťovaných do těchto zařízení i to, že v nich výrazně převažují dětí ve věku 4 roky a více, přestože jim tato služba primárně není určena.
  • Dětí ve věku do tří let v nich na konci března letošního roku bylo jen 142, celkový počet dětí poklesl na 410. To ukazuje, že dětské domovy pro děti do tří let mohou ukončit svou činnost do konce roku 2024 a mohou se transformovat na jiné služby, které regiony pro ohrožené rodiny potřebují.

  Hlavní zjištění jsou:

  • V posledních 3 letech významně klesl počet dětí do 3 let v DD3 a to i v Ústeckém a Středočeském kraji, kde byl ještě v roce 2020 vysoký. V zařízeních zřizovaných Středočeským krajem došlo mezi lety 2018 a 2023 ke snížení počtu dětí do 3 let (včetně) v DD3 o 80 % (z 89 na 18 dětí), v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje ke snížení o 67 % (z 80 na 27 dětí).
  • Ve všech DD3 je pouze třetina z dětí (142 dětí) byly děti do 3 let věku (včetně).
  • Pouze v 1 z 23 zařízení DD3 je většina dětí ve věku do do 3 let věku (včetně). Zatímco v 17 z nich tvoří většinu děti starší 3 let!
  • Jen 16,6 % dětí v nich využívá nějakou podpůrnou zdravotní techniku, jako je kyslík nebo PEG (tzn. endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy).

  Jsme připraveni na ukončení existence DD3! Alternativy existují, včetně možností, jak se zařízení mohou změnit a jaké služby pro děti mohou poskytovat!

  Pokud vás problematika bývalých kojeneckých ústavů zajímá, můžete si dokument stáhnout ZDE.