800 888 245

Odborníci zásadně nesouhlasí s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Asociace Dítě a Rodina sdružující téměř osmdesát organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, minulý týden odeslala připomínky k připravované novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí z dílny MPSV.

Asociace dítě a rodina vítá, že po opakovaných odkladech konečně dochází k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Nicméně asociace soudí, že se nejedná o odborně a důsledně projednanou, ale o uspěchanou předlohu, v níž si řada opatření protiřečí a za absurdní považuje, že znění novely dokonce odporuje důvodové zprávě i analýze rizik dopadů.

Otevřeným dopisem asociace vyjadřuje zásadní nesouhlas s některými body novely zákona. Návrhy považuje za zcela nekoncepční, protichůdné a v důsledku nehospodárné.

Celý text dopisu i tiskovou zprávu najdete zde:

logo