800 888 245

PF 2021

Přejeme vám veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2021.

Přejeme všem dětem, aby mohly trávit nejen vánoční svátky v rodinách. Buď v původních, a pokud to není ze závažných důvodů možné, tak v náhradních.

Protože každé dítě má právo vyrůstat v rodině.