800 888 245

Představujeme vám nový komi(x)ks „Minimum práv dětí v NRP“

Cílem komiksu je děti zaujmout, uvědomit jim, že po dobu pobytu v náhradní rodinné péči i v samotném rozhodovacím procesu mají svá práva a znali je.

Netradiční, a věříme, že i atraktivní forma povídání o náhradní rodinné péči je určena především dětem a teenagerům žijícím v náhradních rodinách. Je důležité, aby věděli, že mají nárok např. na rozhovor se sociálním pracovníkem bez přítomnosti rodičů (pěstounů), mohli se spolupodílet na rozhodování v běžných denních a životních situacích, dokázali formulovat svoje názory a přání, měli možnost rozvíjet svou identitu i v kontaktu s blízkými osobami, byť nemusí být v jejich péči.

Komiks vznikl v rámci projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (MGS/A11/2014), jeho řešiteli jsou Kruh rodiny,o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T.

V rámci projektu vzniká série didaktických pomůcek pro děti všech věkových kategorií. Vytvořené materiály slouží jako nástroje, které je možné využít pro podporu cílené komunikace s dětmi v NRP o jejich právech,  a iniciaci konkrétních činností, prostřednictvím, kterých mohou děti přímo svá práva naplňovat (právo na soukromí, právo na autonomii, právo spolupodílet se na záležitostech, které se ho dotýkají). Mají především pomoci zmírňovat komunikační bariéry, které mohou být mezi dětmi a dospělými, vycházející z nepochopení, studu, nejistoty, strachu, obav, nezájmu, apatie, aj. Pomáhají k orientaci dětí v situacích, které v jejich životě nastaly a jsou doplněny odkazy, kam a na koho se děti v případě potřeby mohou obrátit.

Komiks lze v tuto chvíli používat v elektronické podobě, stáhnout si jej můžete zde.

Minimum práv dětí v NRP_1
Logo eea