800 888 245

Realizované projekty Hledáme rodiče, o. p. s.

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Cílem projektu je zlepšit proces náboru pěstounů, aby počet dluhodobých pěstounů neklesal/nestagnoval, a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách místo institucionálních zařízení. Na náboru pěstounů se podílejí krajské úřady a neziskové organizace v jednotlivých regionech. Hledáme rodiče o.p.s. tyto aktivity dlouhodobě podporuje (materiálně/personálně/odborně), přenáší dobrou praxi mezi jednotlivými regiony a motivuji k zavádění inovací v procesu ze zahraničí.

Přinášíme Pardubickému kraji, ORP OSPODům, doprovázejícím organizacím a odborné veřejnosti pohled pěstouna do vyhledávání zájemců a jejich následné cesty k pěstounství, abychom umožnili konkrétním dětem, které nemohou zůstat v původní rodině, vyrůstat v rodině náhradní. Pracujeme metodou dizajnu zaměřeného na člověka a snažíme se podívat na cestu pěstouna jeho očima.

Na označení „Hledáme rodiče“ jsme získali od Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku.

Využijte naší on-line poradnu nebo bezplatnou telefonickou linku 800 888 245 a zeptejte se na vše, co vás o pěstounské péči zajímá.