Hledáme rodiče, o. p. s. – Hledáme rodiče
800 888 245

Hledáme rodiče, o. p. s.

Realizované projekty

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Na podzim 2021 jsme úspěšně dokončili projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba. V projektu jsme rozpracovali 4 inovace, které jsme otestovali a odpilotovali v Pardubickém kraji. Pardubický kraj nyní přebírá štafetu nad těmito inovacemi a my zajistíme udržitelnost a šíření výstupů napříč kraji ČR.

Cílem projektu bylo zlepšit proces náboru pěstounů, aby počet dlouhodobých pěstounů neklesal/nestagnoval a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách místo institucionálních zařízení.

 

Výstupy projektu:

  • Materiál Cesta pěstounainfografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do pěstounské péče.
  • Materiál Cesta osvojitele – infografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do adopce.
  • Pěstoun na drátě: Na základě poptávky zájemců jsme ve spolupráci s krajem a partnerskými organizacemi Amalthea a Děti patří domů připravili možnost popovídat si s konkrétním pěstounem o každodenních situacích, které život v pěstounské rodině přináší.
  • Publikace Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?praktický průvodce pro krajské pracovníky i pro organizace v NRP, které se osvětě věnují. Přináší praktické tipy a příklady dobré praxe v ČR.
  • Manuál Návod na individuální nábor v 7 krocích návod reaguje na potřebu v některých situacích hledat rodinu pro konkrétní dítě, pro které se nedaří najít náhradní rodinu standardním způsobem. Vznikl spoluprací odborníků, krajských pracovníků i MPSV a přináší funkční řešení, které splňuje všechny potřebné a zákonné náležitosti.
  • Materiál Zvažujeme stát se náhradními rodiči – infografika představující odpovědi 12 rodičů, se kterými byly vedeny hloubkové rozhovory v rámci projektu.