Hledáme rodiče, o. p. s. Archivy - Hledáme rodiče
800 888 245

Hledáme rodiče, o. p. s.

Realizované projekty

Individuální nábor – nastavení práce s odmítnutým zájemcem

Od června 2023 navazujeme s dalším projektem v oblasti sociálních inovací, který byl schválen MPSV ČR a bude financovaný z Operačního programu Zaměstnanost +.

Projekt pracuje s nástrojem individuálního náboru (IN), který se používá při vyhledávání náhradních rodičů pro dané dítě. Konkrétně pracuje s tou částí, kdy dochází k odmítnutí zájemce o dítě z důvodu, že není pěstounem. Budeme se zabývat tím, jak nastavit péči o tuto osobu –  podchytit zájem a dále vyjasnit role aktérů podílejících se na realizaci individuálního náboru. Budeme pilotovat v Pardubickém, Královehradeckém a Zlínském kraji a výsledkem bude metodika a zmapování procesu práce s odmítnutým zájemcem v IN.

Na projektu se bude podílet tým zkušených odborníků a zaměstnanců z oblasti náhradní rodinné péče z dotčených krajských úřadů. Věříme, že tímto záměrem opět přispějeme k efektivnímu náboru zájemců o pěstounskou péči.

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001646

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Na podzim 2021 jsme úspěšně dokončili projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba. V projektu jsme rozpracovali 4 inovace, které jsme otestovali a odpilotovali v Pardubickém kraji. Pardubický kraj nyní přebírá štafetu nad těmito inovacemi a my zajistíme udržitelnost a šíření výstupů napříč kraji ČR.

Cílem projektu bylo zlepšit proces náboru pěstounů, aby počet dlouhodobých pěstounů neklesal/nestagnoval a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách místo institucionálních zařízení.

 

Výstupy projektu:

  • Materiál Cesta pěstounainfografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do pěstounské péče.
  • Materiál Cesta osvojitele – infografika představující jednotlivé kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte do adopce.
  • Pěstoun na drátě: Na základě poptávky zájemců jsme ve spolupráci s krajem a partnerskými organizacemi Amalthea a Děti patří domů připravili možnost popovídat si s konkrétním pěstounem o každodenních situacích, které život v pěstounské rodině přináší.
  • Publikace Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?praktický průvodce pro krajské pracovníky i pro organizace v NRP, které se osvětě věnují. Přináší praktické tipy a příklady dobré praxe v ČR.
  • Manuál Návod na individuální nábor v 7 krocích návod reaguje na potřebu v některých situacích hledat rodinu pro konkrétní dítě, pro které se nedaří najít náhradní rodinu standardním způsobem. Vznikl spoluprací odborníků, krajských pracovníků i MPSV a přináší funkční řešení, které splňuje všechny potřebné a zákonné náležitosti.
  • Materiál Zvažujeme stát se náhradními rodiči – infografika představující odpovědi 12 rodičů, se kterými byly vedeny hloubkové rozhovory v rámci projektu.