800 888 245

Setkání Pracovní skupiny MPSV na podporu pěstounů

Zúčastnili jsme se druhého setkání Pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP).

Členové skupiny sdíleli své zkušenosti s aktivitami spojenými se Strategií kampaní k vyhledávání zájemců o NRP a koordinovali své aktivity na podporu dětí žijících mimo původní rodinu.

Pro více informací sledujte stránky projektu 👉sqzr.cz/a4in5

Děkujeme za pozvání a spolupráci.🤝