800 888 245

Spolupracujeme s MPSV na rozvoji náhradní rodinné péče

Rádi jsme se zúčastnili úvodního setkání pracovní skupiny MPSV, která vznikla na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči.

Cílem pracovní skupiny je propojování spolupráce mezi aktéry, sdílení dobré praxe a zajištění podpory a koordinace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Prvního setkání se zúčastnili zástupci krajských úřadů, MPSV a tvůrci dokumentu Plné hnízdo. Neziskový sektor reprezentovala naše Hledáme rodiče, o. p. s., a organizace Dobrá rodina. Společně jsme sdíleli naše zkušenosti v oblasti kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči. Skupina se bude scházet každé 4 měsíce.

Více o pracovní skupině se dočtete ZDE.