800 888 245

Staňte se pěstouny

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka v Ostravě natočilo krátký film „Staňte se pěstouny“.