800 888 245

Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení představuje intenzivní podporu rodinám za pomoci vyškolených pracovníků – průvodců a odborníků na témata, se kterými se náhradní rodiče při výchově svěřených dětí setkávají. Služba vede především k podpoře rodiny, její stabilizaci a prevenci obtíží. Prostřednictvím intenzivní a průběžné podpory rodiče mohou lépe porozumět chování, prožívání a potřebám svých dětí a získávají praktické informace o tom, jak problémy s výchovou řešit, kam se obrátit a jak se vyrovnat s prožitou minulostí.