800 888 245

Péče jiné osoby

Jednou z možností náhradní péče o dítě, kterou upravuje §953 Občanského zákoníku , je svěření dítěte do péče jiné osoby. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému. V případě svěření dítěte do péče jiné osoby trvá i nadále vyživovací povinnost rodičů k dítěti, přičemž rodiče by měli platit výživné k rukám fyzické osoby, které soud svěřil dítě do výchovy. Pokud není možné rodičům stanovit vyživovací povinnost, nelze dítě do této formy péče svěřit, musí být využito institutu pěstounské péče.