800 888 245

Předpěstounská péče

Před oficiálním svěřením dítěte do pěstounské péče může být dítě dočasně svěřeno rozhodnutím soudu do péče zájemců o pěstounskou péči. Její délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu. Nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává soud dohled. Po dobu trvání předpěstounské péče náleží stejné hmotné nároky (dávky) jako v případě pěstounské péče.