800 888 245

Výchovný ústav (VÚ)

Výchovný ústav je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. VÚ je určen zpravidla pro děti od patnácti let se závažnými poruchami chování. V České republice je v současné době 29 výchovný ústavů s kapacitou cca 1300 lůžek.