800 888 245

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP)

ZDVOP poskytuje péči dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče, nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. Péče je poskytována po nezbytně nutnou dobu. Lze přijmout i dítě na jeho vlastní žádost.