800 888 245

Workshop k projektu Individuální nábor

V pondělí 10. července proběhl další workshop k projektu Individuální nábor – nastavení práce s odmítnutým zájemcem při vyhledávání náhradních rodičů. Společně jsme se zaměřili na to, jak by mohl proces práce se zájemci v rámci individuálního náboru vypadat zcela konkrétně.

Zvažovali jsme různé alternativy a diskutovali postupy, které by odpovídaly potřebám zapojených jednotlivých krajů.

Děkujeme všem za účast, Anežce Nikitin za skvělé vedení workshopu. Bylo to inspirativní setkání. 👍